"1. Dali možemo reći građanima KS da će isporuka plina biti redovna kao i servisiranje obaveza u 2016. god.