" Kada je posljednji put donesena odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za visokoškolsku ustanovu kao javnu ustanovu Univerzitet u Sarajevu, kao i da me se informiše da li je utvrđena osnovica za obračun plaće visokoškolskoj ustanovi kao javnoj u

Selma Filipović
Pitanje

" Kada je posljednji put donesena odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za visokoškolsku ustanovu kao javnu ustanovu Univerzitet u Sarajevu, kao i da me se informiše da li je utvrđena osnovica za obračun plaće visokoškolskoj ustanovi kao javnoj ustanovi Univerzitet u Sarajevu prije donošenja budžeta za narednu fiskalnu godinu i koja bi se primjenjivala od 01.01.2017.godine..." ?