Inicijativa da Ministarstvo zdravstva KS i Javna ustanova Dom zdravlja KS iznađu mogućnost da se osoblje koje je radilo na određeno vrijeme ili po ugovoru o djelu u JUDZKS u vrijeme pandemije, a kojem su istekli ugovori vrate na posao.