Obzirom da ima tumačenje Ustavne komisije Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BIH u kome se kaže da se provođenje odluke Suda u Strazburu može provoditi u Federaciji neovisno od toga šta je urađeno na nivou države

Brigić Ivan
Pitanje

"Obzirom da ima tumačenje Ustavne komisije Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BIH u kome se kaže da se provođenje odluke Suda u Strazburu može provoditi u Federaciji neovisno od toga šta je urađeno na nivou države, da Ministarstvo pravde i uprave i Vlada Kantona koji imaju mišljenje Ustavne komisije Skupštine Kantona, pripreme prijedloge i u roku od 15 dana u skladu sa procedurom za promjene, sačine amandmane na Ustav Kantona Sarajevo i iste upute u skupštinsku proceduru."

Proslijeđeno: 
Odgovor: