Budući ste se pozvali da su informacije koje ste prikupili službena tajna shodno članu 11. Uredbe o osnivanju ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo (Službene novine KS 40/20-prećišćeni tekst) ljubazno napominjem da u čl

Damir Filipović
Inicijativa

Budući ste se pozvali da su informacije koje ste prikupili službena tajna shodno članu 11. Uredbe o osnivanju ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo (Službene novine KS 40/20-prećišćeni tekst) ljubazno napominjem da u članu 11. stav 3. Uredbe Ured iste informacije može otkriti i nadležnim institucijama u svrhu eventualnog provođenja postupaka iz njihove nadležnosti (sudovima, tužilaštvima, revizorima u postupcima revizije i sl.) u što sigurno kao institucija spada i Skupština Kantona Sarajevo, koja imenuje Vladu Kantona Sarajevo i shodno članu 206. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo vrši i nadzor nad radom Vlade, njenih ministarstava i drugih kantonalnih organa uprave.

Građani koji su se žalili i prijavili Uredu slučaj izgradnje benzinske pumpe na Dobrinji ukazivali su na rad pojedinih ministarstva u sastavu Vlade Kantona Sarajevo i njihove zakonske odgovornosti, stoga je neophodno da se u ovom slučaju omogući parlamentarni nadzor nad radom ministarstava Vlade Kantona Sarajevo kao normalnog postupka u svim demokratskim sistemima, a ne da podatke koje mogu ukazivati na protuzakonit rad pojedinih ministarstava jedina Vlada Kantona Sarajevo u čijem sastavu su i ministri na čiji je rad ukazivano mogu raspolagati prikupljenim podacima.

Napominjem da su zastupnici dobijali podatke koji su inače službena tajna npr. podaci iz inspekcijskih nadzora koji su službena tajna shodno Zakonu o inspekcija KS i slično.

Tražene podatke ne tražim kako bi oni dospjeli u javnost, ali kao izabrani predstavnik građana moram imati uvid u tražene podatke te na taj način kontrolisati u ime građana postupanje svih javnih organa koji su učestvovali u donošenju shodno zakonu potrebnih akata.

Prema Zakonu o zaštiti tajnih podataka BIH kao zastupnik kantonalnog zakonodavnog tijela imam pravo na podatke koji se odnose čak na javnu sigurnost, odbranu, vanjske poslove, kao i obavještajnu i sigurnosnu djelatnost koji nose oznaku INTERNO i POVJERLJIVO i to bez prethodne sigurnosne provjere i dozvole, stoga smatram da i tražene informacije kao zastupnik mogu dobiti

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 27 Septembar, 2022
Pošalji mail: 
Ne