Inicijativa Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Fakultetu za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu da uspostave program besplatne obuke samoodbrane za žene.