Zastupničko pitanje: Da li je Vlada Kantona Sarajevo utvrdila cijenu uklanjanja starih i napuštenih vozila koja se nalaze na javnim parkinzima, te da li je osigurana lokacija za odlaganje takvih vozila?