Zastupničko pitanje o poduzetim aktivnostima u svrhu uvođenja taxi vozila pilagođenih osobama sa invaliditetom.

Vildana Bešlija
Pitanje

Zastupnica Vildana Bešlija na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje o poduzetim aktivnostima u svrhu uvođenja taxi vozila pilagođenih osobama sa invaliditetom.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 15 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da