Zastupničko pitanje: “Da li je tačna informacija da Općinski sud u Sarajevu nema sudskog vještaka kojeg bi angažovao u parnicama po pitanju centralnog grijanja?”

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Da li je tačna informacija da Općinski sud u Sarajevu nema sudskog vještaka kojeg bi angažovao u parnicama po pitanju centralnog grijanja?”

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 24 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Ne