Molim da se odgovori što je prije moguće, kada radnici GRAS-a mogu očekivati da će se izmiriti dugovanja prema PlO-u kako bi oni radnici koji čekaju da se osiguraju usiovi za penzionisanje mogli ostvariti svoja prava'.'

Admela Hodžić
Pitanje

Molim da se odgovori što je prije moguće, kada radnici GRAS-a mogu očekivati da će se izmiriti dugovanja prema PlO-u kako bi oni radnici koji čekaju da se osiguraju usiovi za penzionisanje mogli ostvariti svoja prava'.'

Pitanje: 
Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 10 Mart, 2022
Pošalji mail: 
Ne