Zastupnička inicijativa za planiranje sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu za izgradnju objekta pored OŠ “Umihana Čuvidina”.

Haris Pleho
Inicijativa

Zastupnik Haris Pleho je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio zastupničku inicijativu za planiranje sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu za izgradnju objekta pored OŠ “Umihana Čuvidina”.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Decembar, 2018