Zastupnička inicijativa “da ministarstvo saobraćaja ponovo odobri privremenu komercijalnu autobusku liniju „Vijećnica-Hrasnica“ do izrade nove strategije javnog prevoza”.

Elvis Vreto
Inicijativa

Zastupnik Elvis Vreto na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da ministarstvo saobraćaja ponovo odobri privremenu komercijalnu autobusku liniju „Vijećnica-Hrasnica“ do izrade nove strategije javnog prevoza”.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 5 Februar, 2019
Pošalji mail: 
Da