Na osnovu molbe etažnih vlasnika u ulici Nedima Filipovića6,8,10 i 12 te Paromlinska br.55a,55b,55c,55d,55e i 55fda KJKP RAD doo Sarajevo dozvoli parkiranje za automobile djela svojih radnikaunutar kruga direkcije

Damir Filipović
Inicijativa

Na osnovu molbe etažnih vlasnika u ulici Nedima Filipovića6,8,10 i 12 te Paromlinska br.55a,55b,55c,55d,55e i 55fda KJKP RAD doo Sarajevo dozvoli parkiranje za automobile djela svojih radnikaunutar kruga direkcije kako bi se parkinzi rasteretili jer vlasnici imaju problem sa parkiranjem tokom radnog vremena kao i posjetioci pravnih lica koji imaju svoje poslovne prostore na navedenim adresama

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 26 Septembar, 2022
Pošalji mail: 
Ne