Zastupničko pitanje vezano za novouposlene u zdravstvenim ustanovama kojima je Skupština Kantona Sarajevo osnivač ili suosnivač

Segmedina Srna Bajramović
Pitanje

Zastupničko pitanje vezano za novouposlene u zdravstvenim ustanovama kojima je Skupština Kantona Sarajevo osnivač ili suosnivač

Odgovor: 

Zapošljavanje u zdravstvenim ustanovama u vrijeme moratorija je vršeno isključivo na osnovu saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-973-8/16 od 15.01.2016 godine.
Vlada Kantona Sarajevo je saglasnost za upošljavanje davala na zahtjev zdravstvenih ustanova uz detaljno obrazloženje potreba za zapošljavanjem i u okviru raspoloživih sredstava utvrđenih finansijskim planom zdravstvenih ustanova.
Prilikom razmatranja zahtjeva cijenila se opravdanost zapošljavanja, a saglasnost je davana samo u slučajevima kada se radilo o popuni upražnjenih radnih mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, odlaska u penziju, smrti uposlenika, raskida ugovora o radu na lični zahtjev uposlenika, a kako bi se osigurao nesmetan rad u pružanju zdravstvene zaštite i poslovanju javne zdravstvene ustanove.
Prema saznanjima Ministarstva zdravstva još uvijek nije izvršena popuna svih upražnjenih radnih mjesta, pa čak i za radna mjesta za koja je data saglasnost od strane Vlade Kantona Sarajevo, jer nije bilo prijavljenih kandidata odgovarajuće stručne spreme i kvalifikacije, a posebno kada je u pitanju deficitarni ljekarski specijalistički kadar.
Ministarstvo zdravstva će Vas nakon što dobije potpunu informaciju o novouposlenom kadru u javno zdravstvenim ustanovama naknadno informisati.