Inicijativa prema ministarstvu zdravstva da se pronađe mehanizam/način kako bi se omogućila dnevna posjeta članu porodice u svrhu rehabilitacije pacijenata na Klinici za neurohirurgiju KCUS-a, koji su nakon moždanog udara bili u komi.

Jasna Duraković
Inicijativa

Podnosim inicijativu prema ministarstvu zdravstva da se pronađe mehanizam/način kako bi se omogućila dnevna posjeta članu porodice u svrhu rehabilitacije pacijenata na Klinici za neurohirurgiju KCUS-a, koji su nakon moždanog udara bili u komi, a nije im se dozvolila posjeta članova porodice za sve vrijeme njihovog boravka u bolnici.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 15 Juni, 2022
Pošalji mail: 
Da