Podnosim inicijativu za izmjenu Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo.