Zastupničko pitanje: Zašto u Budžetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu nisu planirana sredstva za održavanje Postrojenja za tretman odpadnih voda u Trnovu u iznosu od 150.000,00 KM.