Zastupnička inicijativa “za energetsku efikasnost u javnim institucijama i preduzećima KS”.

Damir Nikšić
Inicijativa

Zastupnik Damir Nikšić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za energetsku efikasnost u javnim institucijama i preduzećima KS”.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 22 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da