Na koji nacin ce se ubuduce vrsiti selekcija i dodjeljivati naljepnice sa odobrenjem za parking za osobe sa invaliditetom, i na koji nacin Ministarstvo procjenjuje uticaj novih zakona i drugih pravnih odluka na, u ovom slucaju, populaciju osoba sa invali

Neira Dizdarević
Pitanje

"Na koji nacin ce se ubuduce vrsiti selekcija i dodjeljivati naljepnice sa odobrenjem za parking za osobe sa invaliditetom, i na koji nacin Ministarstvo procjenjuje uticaj novih zakona i drugih pravnih odluka na, u ovom slucaju, populaciju osoba sa invaliditetom?

Obrazlozenje:

S obzirom da se u javnosti pojavila informacija o mjerama koje Ministarstvo saobracaja planira sprovesti sa ciljem ostvarenja usteda, te da se u tom kontekstu spominje i smanjenje broja naljepnica za populaciju osoba sa invaliditetom, na nacin da ce ovu povlasticu moci koristiti iskljucivo osobe sa invaliditetom koje su ujedno i vlasnici vozila, smatram da se u ovom slucaju ukidaju prava slobode kretanja osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama.

Shodno navedenom, molim za odgovor na pitanje: da li je i kako izvrsena procjena na koji nacin ce ove izmjene uticati na osobe koje zbog, recimo, sljepoce ili intelektualnog invaliditeta, ne mogu voziti automobil?

Svakako da je pohvalna cinjenica da Ministarstvo saobracaja zeli sprijeciti zloupotrebe, kojih je nazalost u dosadasnjoj praksi vjerovatno bilo, ali ne smijemo dopustiti da porodice osoba sa invaliditetom, koje su vec osiromasene pokrivajuci troskove za usluge koje invaliditet sa sobom donosi, budu na ovaj nacin diskriminisane.

Osobe sa invaliditetom su već isključene iz pristupa mnogim uslugama, ustanovama i sadržajima, koje drugi građani svakodnevno koriste. Ne zaboravimo da ni gradski prevoz nije pristupačan za osobe sa invaliditetom, od vozila, stanica i pristupa informacijama. Stoga apelujem na resorno ministarstvo da razmotri sve aspekte ovog problema i iznadje nacin za tacnom evidencijom korisnika, kako bi povlastice uzivali korisnici kojima su iste zaista i potrebne.

Molim da ovo pitanje, zbog zajednicke nadleznosti, uputite i Ministarstvu unutrasnjih poslova Kantona Sarajevo, a odgovor ocekujem u rokovima propisanim Poslovnikom."

Odgovor: 

B. Odgovor na poslaničku inicijativu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nije nadležno da vrši bilo kakve procjene u konkretnom slučaju, nego da postupa u skladu sa važećim zakonima i podzakonskim aktima.

Naime, odobrenje i naljepnica za parkiranje vozila kojim upravlja lice sa invaliditetom, izdaje se u skladu sa odredbama Pravilnika o obilježavanju vozila kojim upravlja lice sa invaliditetom ili kojim se prevozi lice sa invaliditetom, koji je objavljen u „Službenom glasniku BiH”, broj 92/15.

Predmetnim Pravilnikom, tj. odredbama člana 2 stav (1) i stav (2) propisano je:

„(1)Znak pristupačnosti se izdaje licu sa oštećenim ekstremitetima, čiji su ekstremiteti, bitni za upravljanje vozilom, oštećeni najmanje 60% (u daljem tekstu: lice sa oštećenim ekstremitetima) i licu sa stepenom invaliditeta 100%, a koje se prevozi vozilom (u daljem tekstu: lice sa invaliditetom).

(2) Pravo na znak pristupačnosti imaju i udruženja lica s invaliditetom.”