Zastupničko pitanje: “Zašto Vlada Kantona Sarajevo nije dosada pokrenula proceduru smjene upravljačkih struktura ZOI-a 84?”

Elvedin Okerić
Pitanje

Zastupnik Elvedin Okerić, na 41. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.04.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“Zašto Vlada Kantona Sarajevo nije dosada pokrenula proceduru smjene upravljačkih struktura ZOI-a 84?”

Obrazloženje u prilogu.

Proslijeđeno: