„Da li Kanton Sarajevo ima potpisan sporazum sa Vladom FBiH o realizaciji projekta izgradnje Veterinarskog instituta na Stupu u koji su uložena kreditna sredstva / Svjetska banka u iznosu od 3,3. miliona KM, a Kanton Sarajevo je sa svoje strane dosad izd

Selma Filipović
Pitanje

„Da li Kanton Sarajevo ima potpisan sporazum sa Vladom FBiH o realizaciji projekta izgradnje Veterinarskog instituta na Stupu u koji su uložena kreditna sredstva / Svjetska banka u iznosu od 3,3. miliona KM, a Kanton Sarajevo je sa svoje strane dosad izdvojio 800.000,00 KM /"
"Koji je rok zaduženja, kada prispjevaju obaveze i ko će ih plaćati, te koji je udio Kantona Sarajevo u strukturi vlasništva Instituta?"
"Posebno insistiram na činjenici da je zgrada instituta, u koju su uložena sredstva, svečano otvorena još juna 2011 godine kada je svečano obilježen završetak izgradnje u okviru posjete premijera Vlade KS Fikreta Musića i da od toga dana do danas, a to je 1.214 dana nije u funkciji, što je nedopustivo i u suprotnosti sa preduslovima Evropske komisije po pitanju ustrojstva veterinarskog servisa u BiH"

Odgovor: 

U vezi pitanja zastupnice/poslanice Selme Filipović, postavljenog na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 29.04.2015. godine, a u vezi realizacije projekta izgradnje Veterinarskog instituta na Stupu, obavještavamo vas da je odgovor na ovo pitanje utvrđen u odgovoru Ministarstva privrede u čijoj je nadležnosti bila realizacija datog projekta.