Inicijativa za kreiranje promotivne kampanje i podizanje svijesti o važnosti vakcinacije protiv humanog papiloma virusa (HPV-a)