Upućujem zastupničku inicijativu da se projekti rekonstrukcije fasada na objketima koji su zaštičeni kao kultiurno historijsko naslijeđe KS tretiraju dodatno i kroz mjere energetske efikasnosti i zelenog certificiranja prema najnovijim i najboljim praksam

Sanela Klarić
Inicijativa

Upućujem zastupničku inicijativu da se projekti rekonstrukcije fasada na objketima koji su zaštičeni kao kultiurno historijsko naslijeđe KS tretiraju dodatno i kroz mjere energetske efikasnosti i zelenog certificiranja prema najnovijim i najboljim praksama u EU.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 11 Juni, 2024
Pošalji mail: 
Da