Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu za odgoj i obrazovanje.

Danijela Kristić
Inicijativa

Ovim putem podnosim inicijativu da se osiguranje od nesretnog slučaja za učenike/ce osnovnih i srednjih škola realizuje raspisivanjem jedinstvenog tendera, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, preko ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade na identičan način na koji realizuju i osiguranje objekata i uposlenika svih osnovnih i srednjih škola.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 6 Januar, 2021
Pošalji mail: 
Ne