Zbog sve lošije ekonomske situacije izazvane unutrašnjim I vanjskim faktorima I činjenici da sve ukazuje na vrlo vjerovatne nestašice hrane I lijekova , da li Direkcija za robne rezerve ima dovoljne količine zaliha istih I za koji period ?

Bilsena Šahman
Inicijativa

Zbog sve lošije ekonomske situacije izazvane unutrašnjim I vanjskim faktorima I činjenici da sve ukazuje na vrlo vjerovatne nestašice hrane I lijekova , da li Direkcija za robne rezerve ima dovoljne količine zaliha istih I za koji period ?

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 9 Mart, 2022
Pošalji mail: 
Ne