"Molim Agenciju za državnu službu Federacije BiH da mi odgovori po kojim kriterijima i na koji način se imenuju eksperti sa liste eksperata za učestvovanje u konkursnim komisijama za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika za nivo Kantona Sarajevo

Hamed Aljović
Pitanje

"Molim Agenciju za državnu službu Federacije BiH da mi odgovori po kojim kriterijima i na koji način se imenuju eksperti sa liste eksperata za učestvovanje u konkursnim komisijama za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika za nivo Kantona Sarajevo u periodu od 16. januara 2015. do danas?"