Zastupnička inicijativa “za hitnu izmjenu člana 7 stav 1 Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom".

Vedran Jakupović
Inicijativa

Zastupnik Vedran Jakupović na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za hitnu izmjenu člana 7 stav 1 Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom u kojem treba dodati da prava mogu ostvariti i osobe koje imaju prebivalište na području Kantona Sarajevo kraće od godinu dana ukoliko im je bračni drug prijavljen u Kantonu Sarajevo duže od godinu dana ili prema prijedlogu stručne službe nadležnog Ministarstva.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da