"Da Vlada Kantona Sarajevo formira ekspertnu ad-hoc Komisiju koja će imati mandat da u roku od trideset dana utvrdi postoji li nesavjestan rad, zloupotreba položaja i ovlaštenja direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo i o tome da pismeno informiše Vla

Hamed Aljović
Pitanje

"Da Vlada Kantona Sarajevo formira ekspertnu ad-hoc Komisiju koja će imati mandat da u roku od trideset dana utvrdi postoji li nesavjestan rad, zloupotreba položaja i ovlaštenja direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo i o tome da pismeno informiše Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo.“

Proslijeđeno: