Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se izvrši zatvaranje postojećeg sportskog terena u JU Terapijska zajednica Kampus KS

Arijana Memić
Elza Gaković
Inicijativa

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se izvrši zatvaranje postojećeg sportskog terena u JU Terapijska zajednica Kampus KS

Postavljeno dana: 
Petak, 15 Mart, 2024
Pošalji mail: 
Da