Zastupnička inicijativa za preispitivanje novčanog iznosa koji je dodijeljen u Budžetu za rad ustanove ,,Dajte nam šansu,,.