Inicijativa da se u budžetu Kantona Sarajevo iz sredstava Ministarstva zdravstva i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice predvide sredstva za podršku Dnevno rekreativnog centra Menssana.