"Pitanje vezano za Prosvjetno – pedagoški zavod i godišnji program rada direktorice za period 2010 -2014."

Ismir Jusko
Pitanje

Zastupnik Ismir Jusko na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Nakon pokrenute inicijative koja se odnosi na reorganizaciju Prosvjetno – pedagoškog zavoda, nije mi dostavljen godišnji program rada direktorice ( dakle njen lični razvojni program) za period 2010 -2014. koji je usvojio ministar. Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade da mi do slijedeće sjednice dostavi traženi dokument."

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade se nalazi u prilogu.