Inicijativa "za priznavanje adekvatnog statusa diplomiranih medicinskih sestara/tehničara – grupe složenosti poslova VIII/2".

Goran Akšamija
Inicijativa

Zastupnik Goran Akšamija je podnio inicijativu prema Ministarstvu zdravstva i Vladi Kantona "za priznavanje adekvatnog statusa diplomiranih medicinskih sestara/tehničara – grupe složenosti poslova VIII/2".

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.

Odgovor: