Zastupničko pitanje vezano za prihode od prodaje ski karata u prethodnoj skijaškoj sezoni 2017/18 godina.

Danijela Kristić
Pitanje

Zastupnica Danijela Kristić, na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za prihode od prodaje ski karata u prethodnoj skijaškoj sezoni 2017/18 godina.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Decembar, 2018