"Poštovani gospodine ministre, želim da mi kažete u kojoj demokratskoj zemlji svijeta postoje ograničenja mandata u znanju, ograničenja mandata rektora i dekana?"

Backović Zaim
Pitanje

Poslanik Zaim Backović na Četrnaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 23.04.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, naveo je primjere rektora Univerziteta u Gracu sa mandatom od 24 godine i rektora Univerziteta u Rimu sa mandatom od 36 godina i postavio sljedeće poslaničko pitanje:

"Poštovani gospodine ministre, želim da mi kažete u kojoj demokratskoj zemlji svijeta postoje ograničenja mandata u znanju, ograničenja mandata rektora i dekana?"