inicijativa da se obezbjede kontinuirani inspekcijski nadzori saobraćajnih gradilišta koja su trenutno aktivna na teritoriji KS