Zastupničko pitanje upućeno v.d. direktoru KJKP GRAS Senadu Mujagiću.