U skladu sa članovima 59, 60, 61 i 62. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo pokrećem inicijativu kojom će Komisija za sigurnost izvršiti nadzor nad radom Mup-a KS u predmetu ubistva Ammara Kapidžića.