Da li i u kojem obimu ministarstvo radi na tome da građanima Kantona Sarajevo, a posebno korisnicima prava i usluga Ministarstva i institucija/ustanova pod njegovom ingerencijom, poboljša pristupačnost. Pristupačnost se u ovom smislu najprije odnosi na f

Vedrana Vujović
Pitanje

Da li i u kojem obimu ministarstvo radi na tome da građanima Kantona Sarajevo, a posebno korisnicima prava i usluga Ministarstva i institucija/ustanova pod njegovom ingerencijom, poboljša pristupačnost.

Pristupačnost se u ovom smislu najprije odnosi na fizički pristup institucijama i ustanovama u kojima, prevashodno osobe sa invaliditetom, ostvaruju prava propisane zakonom, a sami ulazi u zgrade institucija su nepristupačne.

Dalje, u smislu pristupačnosti informacijama o načinima ostvarivanja prava i obaveza, da li je u planu efikasija komunikacija sa građanima kao i poboljšanje uslova rada i kapaciteta u javnim ustanovama

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 30 Januar, 2023
Pošalji mail: 
Da