Pitanja vezana za odluku Ustavnog suda koja se odnosi na zabranu kretanja osoba do 18 godina i iznad 65.