Zastupničko pitanje: “Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, da mi dostavi broj zaposlenika osnovnih i srednjih škola u KS koji su članovi sindikata tj kojima se preko platne liste odbija članarina za članstvo u sindikatu..."

Hamed Aljović
Pitanje

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, da mi dostavi broj zaposlenika osnovnih i srednjih škola u KS koji su članovi sindikata tj kojima se preko platne liste odbija članarina za članstvo u sindikatu. Da li postoji pisana izjava tih uposlenika da im se preko plate odbija članarina? Koliko je zaposlenika kojima se odbija od plate članarina u Sindikatu a nisu dali pisanu suglasnost? Da li je to u suprotnosti sa pozitivnim Zakonskim propisima?”

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019