Zastupničko pitanje koje se odnosi na imenovanje članova Nezavisnog odbora.

Jasmina Bišćević-Tokić
Pitanje

Zastupnica Jasmina Bišćević-Tokić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje koje se odnosi na imenovanje članova Nezavisnog odbora.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Mart, 2019