Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Senad Hasanović
Pitanje

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničko pitnje:

Molim da mi se dostavi kompletna dokumentacija u vezi sa tenderima na osnovu kojih su sklopljeni ugovori između:

1. KJKP „Sarajevogas“ d.d. Sarajevo i Elkom d.o.o. Tuzla, a u cilju nabavke SCADA platforme/sistem telemetrije (sistem telemetriskog nadzora i kompikuterska oprema i potrebštine) .
Prema dostupnim informacijama ugovor je zaključen 17.11.2021. god. i to u ukupnoj vrijednosti 239744,37 KM bez PDV-a.

2. KJKP „Sarajevogas“ d.d. Sarajevo i Teneo d.o.o. Sarajevo, a u cilju nabavke „usluge softverskog rješenja za upravljanje poslovnim procesima unutar jedne baze podataka sa karakteristikama otvorenosti za integracije sa drugim softverskim rješenjima“
Prema dostupnim informacijama ugovor je zaključen 15.10.2021. god. i to u ukupnoj vrijednosti 499600,00 KM bez PDV-a.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 15 Decembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne