Zastupničko pitanje: “Da li postoje određena ograničenja u pružanju stomatoloških usluga djeci i osobama sa poteškoćama u razvoju na Stomatološkoj klinici u Sarajevu, odnosno da li su tačni navodi da se ove usluge mogu dobiti samo jedan dan u sedmici?”

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Da li postoje određena ograničenja u pružanju stomatoloških usluga djeci i osobama sa poteškoćama u razvoju (sa i bez opšte anestezije) na Stomatološkoj klinici u Sarajevu, odnosno da li su tačni navodi da se ove usluge mogu dobiti samo jedan dan u sedmici?”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Februar, 2019