Zastupnička inicijativa za sufinansiranje obnove i rekonstrukcije obdaništa Bulbul na Bistriku.

Vedran Jakupović
Inicijativa

Zastupnik Vedran Jakupović na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za sufinansiranje obnove i rekonstrukcije obdaništa Bulbul na Bistriku.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da