Podnosim inicijativu da se razmotri mogućnost realizacije predloženog projkta "SMART CALL" kreatora ideje Mujezin Amira koji je dokument proslijedio na moj email sa prijedlogom primjene ovog projekta u SOS crvena linija za...

Admela Hodžić
Inicijativa

Podnosim inicijativu da se razmotri mogućnost realizacije predloženog projkta "SMART CALL" kreatora ideje Mujezin Amira koji je dokument proslijedio na moj email sa prijedlogom primjene ovog projekta u SOS crvena linija za...

Postavljeno dana: 
Srijeda, 19 Juni, 2024
Pošalji mail: 
Da