„Zanima me koliki je broj odbačenih krivičnih prijava koje je MUP KS poslao Tužilaštvu KS te sistematizovan odgovor zbog čega su iste prijave odbijene: nedostatak dokumenata, nepotpuna prijava, nedostatak dokaza?"

Semir Halilović
Pitanje

Zastupnik Semir Halilović, na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

„Zanima me koliki je broj odbačenih krivičnih prijava koje je MUP KS poslao Tužilaštvu KS te sistematizovan odgovor zbog čega su iste prijave odbijene: nedostatak dokumenata, nepotpuna prijava, nedostatak dokaza?"