Pitanje vezano za ukidanje jednog odjeljenja prvog razreda u Osnovnoj školi "Mak Dizdar" na Otoci.

Haris Pleho
Pitanje

Zastupnik Haris Pleho na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za ukidanje jednog odjeljenja prvog razreda u Osnovnoj školi "Mak Dizdar" na Otoci.

Pitanje u prilogu.