Pitanje upućeno Ministarstvu za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS

Samir Suljević
Pitanje

1. U kojoj mjeri su Ministarstvo za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS socijale, odnosno nadlešne ustanove i službe, svjesni ovog problema i koje su glavne aktivnosti koje se poduzimaju da se ova pojava suzbije ?

2. Da li je KJU “Odgojni centar KS” dovoljno kapacitirana da može uspješno odgovoriti svim potrebama u KS ? Šta bi bilo neophodno unaprijediti da bi ova ustanova počela efikasnije djelovati ?

Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Decembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne