Imenovanje osobe protiv koje je podnesena krivična prijava na poziciju Pomoćnika direktora za medicinske poslove u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, imenovan od strane direktorice ustanove